Vilka är vi?

Åsaka Moppers är tio mopedentusiaster som tycker om att arrangera mopedträffar, både rallyn och trevliga utflykter.

Vi är ett mopedresgister och inte en klubb. Men för enkelhetens skull så kallar vi oss för klubb på denna sida.

Övre raden från vänster: Järker Tenggren, Bror Hjelm, Kjell Torstensson, Jan-Åke Grandin.

Nedre raden från vänster: Kent Eliasson (ej längre med i styrelsen), Sören Kringberg, Yngve Lång, Ingvar Karlsson.

Saknas: Jonas Remnol, Daniel Thunblad 

Kontakta oss

Namn
 Telefonnr
 Mailadress
Yngve Lång
  0520-42 40 17
Ingvar Karlsson
  0520-42 43 28
Jan-Åke Grandin
  0520-42 43 84
Kjell Torstensson
  0520-42 43 50
Järker Tenggren
  0520-42 41 42
Bror Hjelm
  0520-42 44 58
Sören Kringberg
  0520-736 07
Jonas Remnol
  070-763 28 37
Daniel Thunblad
  070-449 72 18

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.